Mistrzostwa

Do końca rejestracji pozostało:

lista

Kliknij aby zobaczyć listę uczestników

Wyniki 1 Lotu

Wyniki 2 Lotu

Wyniki 3 Lotu

Wyniki 4 Lotu

Wyniki 5 Lotu

Wyniki 6 Lotu

Wyniki 7 Lotu

Wyniki lotu finałowego!!!

zawody

Nagrody:
1. Miejsce 15% puli pieniężnej
2. Miejsce 10% puli pieniężnej
3. Miejsce 5% puli pieniężnej
Miejsca 4-100 również będą nagradzane.
Wśród wszystkich startujących wylosowana zostanie nagroda dodatkowa – gołębnik ogrodowy 8×2 m firmy EJB.

Regulamin współzawodnictwa 2016:

– Hodowcy chętni do wzięcia udziału we współzawodnictwie,
muszą należeć do PZHGP.

– do dn. 16.05.2016 r. należy przesłać drogą e-mail spis gołębi z 50-tki na adres:[email protected]
(decyduje data dojścia spisu na skrzynkę e-mail), prosimy o dopisanie numeru telefonu w treści wiadomości e-mail.

– współzawodnictwo rozliczane będzie z list konkursowych na bazie 1:5 tj. 20%;

– reklamacje uwzględniane będą w terminie do 7 dni od ukazania się wyników z danego lotu na naszym portalu;

– lista konkursową z każdego lotu należy dosłać maksymalnie 15 dni po odbytym locie na adres:[email protected]
(proponujemy dojść do porozumienia z Rachmistrzami oddziałowymi o dosyłaniu list z numerami gołębi); jeżeli z danego lotu została złożona reklamacja i zmieniła się lista konkursowa, należy w terminie do 7 dni dosłać nową listą lub poinformować organizatora o zmianach.

– współzawodnictwo wyliczane będzie tylko i wyłącznie z list oddziałowych;

– do MISTRZOSTWA zaliczane będą tylko loty do Mistrzostw Polski wg Regulaminu Lotowego PZGHP;

Do współzawodnictwa liczymy sumę coefficientów z każdego lotu!!!
– zaliczanych jest 8 lotów:
3 loty powyżej 300 km do 500 km; (pierwsze 3 loty z tej odległości)
3 loty powyżej 500 km do 700 km; (pierwsze 3 loty z tej odległości)
2 loty powyżej 700 km; (pierwsze 2 loty z tej odległości).

Loty powyżej 700 km liczymy tylko z list oddziałowych bez względu na ilość hodowców i ilość gołębi koszowanych na lot!!!

– Na zakończenie sezonu czołowe wyniki w naszym Mistrzostwie będą wyrywkowo weryfikowane, jeżeli któregoś Hodowcy wyniki nie przejdą weryfikacji i zostaną odrzucone w Oddziale, również zostaną anulowane w naszym konkursie.

W trakcie trwania Mistrzostwa będziemy organizować wywiady i krótkie filmiki z uczestnikami.

Punktacja:
seria: 5 pierwszych gołębi na liście z 50-tki z wszystkich lotów.

Mistrzostwo wygrywa Hodowca z najmniejszym łącznym coenficjentem ze wszystkich 8 lotów.

UWAGA!!!
Jeżeli Hodowca nie zdobędzie kompletu konkursów z danego lotu, zostanie mu dopisany +200 coef. za każdy brakujący konkurs!!!

– w przypadku odwołania lotu przez Oddział, bez względu na przyczynę i nie zostanie on powtórzony, Hodowca dostaje + 1000 coef. po 200 za każdego gołębia!!!

Nagrody za współzawodnictwo rozdamy na Wystawie Ogólnopolskiej,
pula nagród zostanie ogłoszona w najbliższym czasie.

Pozdrawiamy i życzymy sukcesów w sezonie lotowym 2017

Administracja:
kontakt tel: +48 723-877-777
e-mail: [email protected]

 

 

Translate »