Terms of Use

Regulamin EuropaPigeons.eu

  1. Na aukcjach wystawiane są gołębie pocztowe oraz przedmioty i akcesoria związane z hodowlą gołębi.
  2. Portal EuropaPigeons.eu pośredniczy w sprzedaży towarów wymienionych w pkt.1. Odpowiedzialność za wystawiony produkt ponosi osoba wystawiająca przedmiot.
  3. Wszystkie dane z aukcji (zdjęcia, opisy, załączniki itp.) będą przechowywane na serwerach do 30 dni.
  4. W licytacjach udział mogą wziąć osoby które wcześniej pozytywnie przeszły proces rejestracji. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji,
   w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym
   uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Kupujący oraz sprzedający otrzyma na adres e-mail dane kontaktowe, zalecamy wpisać również numer telefonu w treść aukcji.
  6. Użytkownicy którzy nie podali pełnych danych kontaktowych, zostaną poinformowania o tym poprzez wiadomość e-mail. Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione, konto użytkownika zostanie usunięte i nie będzie on posiadał prawa do brania udziału w aukcjach!!!
  7. Podane przez Użytkowników dane osobowe portal EuropaPigeons.eu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
  8. Podczas trwania aukcji sprzedający oraz licytujący na bieżąco otrzymują e-mail ze złożonymi ofertami(sprzedający) oraz z potwierdzeniem złożenia oferty(kupujący).
  9. Po zakończeniu aukcji sprzedający oraz kupujący automatycznie otrzymują wiadomość e-mail ze swoimi danymi kontaktowymi oraz szczegółami transakcji.
   Aby funkcja ta działała poprawnie zalecamy uzupełnienie następujących danych na swoim koncie:
   Po prawej stronie po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę
   “Twoje aukcje i licytacje”–>”Ustawienie płatności”–>”Gotówka”
   Tutaj prosimy wpisać swoje dane teleadresowe np:
   Jan Kowalski
   ul. 1-go Maja 1/3
   55-000 Białystok
   tel. 999-999-999
  10. Aukcje w których zostaną źle podane kategorie zostaną usunięte lub przeniesione. W dziale “Aukcje specjalne” gołębie wystawiać mogą tylko Administratorzy serwisu, inne aukcje wystawione w tym dziale zostaną usunięte.
  11. Aukcje w których zawarte będą treści zabronione zostaną automatycznie usunięte.
  12. Osoba licytująca zobowiązuje się kupić produkt oferowany przed sprzedającego, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W sytuacji kiedy jedna ze stron będzie odmawiała realizacji transakcji zostaną wyciągnięte konsekwencje wg obowiązującego polskiego prawa handlowego.
   UWAGA!!!
   Nie wycofujemy ofert licytowanego przedmiotu!!!
  13. Koszty dostarczenia towaru ustalane są przez sprzedającego i powinny się znaleźć w opisie aukcji.
  14. Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych wobec odpowiednich urzędów skarbowych właściwych dla stron.
  15. Jeżeli oferta zakupu gołębia zostaje złożona w ostatnich dwóch minutach do zakończenia aukcji, to termin zakończenia aukcji zostaje przedłużony automatycznie o kolejne 3 minut.
  16. Na wybranych aukcja występuje cena minimalna – jest to cena poniżej której sprzedający nie zgadza się na sprzedaż przedmiotu wystawionego na aukcji.

   Na aukcjach na portalu EuropaPigeons.eu SPRZEDAJĄCY może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

  17. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (awaria serwera, niedziałanie strony, ataki hackerskie itp.) aukcje kończące się w tym czasie będą przesunięte o siedem dni (np. z 1.10 na 8.10).
  18. Od dn. 01.01.2016 zostaną wprowadzone opłaty za aukcję, od tego terminu na wszystkie aktywne aukcje zostaną nałożone opłaty.
  19. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów dostępnych w ramach Serwisu EuropaPigeons.eu wymaga każdorazowo zgody Serwisu i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów EuropaPigeons.eu oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu EuropaPigeons.eu.
  20. Aukcja automatycznie odświeżają się co 90 sekund, wyświetlane są wtedy kolejne propozycje cenowe. Aby obserwować aktualne propozycje na bieżąco zalecamy użycie odświeżania ręcznego informacji za pomocą klawisza F5 (zalecane przy kończących się aukcjach).
Translate »